Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Συνάντηση της ΓΓΙΦ Φωτεινής Κούβελα με τον Νίκο Μανιό

Ο τομέας της Υγείας κατέχει πρωταρχική θέση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε συνάντηση με τον βουλευτή κ. Νίκο Μανιό και εκπροσώπους του Παρατηρητηρίου...