παρουσίαση στρατεύσιμων

Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων στις ΣΥ γεννηθέντων το 2001

Κατόπιν αποστολής του υπ' αριθμ. Φ.430/81/328499/Σ.7614/16-11-2018 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα 2ο, με θέμα “Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2001)”

ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ενημερώνει  για τον...