απαγόρευση καύσης

Απαγόρευση καύσης χόρτων και κλαδιών

Σας γνωρίζουμε ότι από την Παρασκευή 28 Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο κλαδιών και χόρτων και γενικά κάθε χρήση φωτιάς στην  ύπαιθρο.
Την απαγόρευση οφείλουν να τηρούν αυστηρά οι πολίτες για  την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος είναι μεγάλος λόγω...