απλοποίηση αδειοδότησης

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης μικρών λιμενικών έργων

Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας προβλέπεται η αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή μικρών λιμενικών έργων, υπεγράφη χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με την απόφαση αυτή μια σειρά από λιμενικά πρόκειται να...