αποχέτευση Βάρης Μέγα Γιαλού

Χρηματοδότηση για το μεγάλο αποχετευτικό έργο

Σε δύο φάσης κατατμήθηκε το μεγάλο έργο αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Φιλόδημος I», με Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σύρου να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΣ προτάχθηκε η Α΄...