αποχετευτικά

Χρηματοδότηση αποχετευτικών έργων

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, όσον αφορά στη δυσχέρεια χρηματοδότησης για την κατασκευή αποχετευτικών έργων υποδομής, θέτει ο Δήμαρχος Μήλου, προς τα συλλογικά όργανα των Δήμων ζητώντας την παρέμβαση τους.

Ο Δήμαρχος Μήλου, Γεράσιμος Δαμουλάκης, με έγγραφο του...