Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση...

"Σχεδίαση διαδραστικών και βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων"

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» (http://www.syros.aegean.gr) λειτουργεί ως μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. από το ακαδ. έτος 2013-2014 στην...