ΧΥΤΥ Σύρου

6,5 εκ. ευρώ στον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης για τον ΧΥΤΥ

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:05
  • 0 Σχόλια

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 6.5 εκατ €  προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ.
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην...