Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον διαγωνισμό της μελέτης του έργου “Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης”

Το πρώτο “βήμα” για τον ΧΥΤΥ Σύρου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6,5 εκ. ευρώ, ποσό που κατοχυρώθηκε μέσω προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα πρώτα βήματα για το σημαντικό έργο υποδομής της μετατροπής του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ στη Σύρο προωθούνται σταδιακά, με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης να προετοιμάζει τη διαγωνιστική διαδικασία, μέσω της οποίας θα αναδειχθεί σε πρώτο επίπεδο η εταιρεία που θα αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη του.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ, χρήματα που εξασφαλίστηκαν από πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ πριν από λίγους μήνες, στο πλαίσιο πρόσκλησης που υπήρξε και στην οποία ανταποκρίθηκε ο Δήμος.

Πρέπει εξ αρχής να αναφερθεί πως, το εν λόγω έργο θα αναπτυχθεί σε τρία στάδια, με το πρώτο να αφορά στην εκπόνηση της μελέτης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 420.297,11 ευρώ.

Στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ήδη από τις 7 Ιουνίου αναρτήθηκαν τα πρώτα στοιχεία για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, προκειμένου μελλοντικά η Σύρος να απολαύσει ένα έργο υποδομής που εντάσσεται στη λίστα με τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διευκρινίζεται πως, το έργο που θα αναπτυχθεί εντός της αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, περιλαμβάνει δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και θα υλοποιηθεί με 3 υποέργα.

Πρώτο υποέργο η μελέτη

Συγκεκριμένα, τέλη Δεκεμβρίου του 2018 είχε ανακοινωθεί επισήμως η κατοχύρωση της χρηματοδότησης για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, κατόπιν απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ –  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ».

Σήμερα ο Δήμος είναι έτοιμος να προχωρήσει στο πρώτο βήμα, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρώτο υποέργο, που προβλέπει τη μελέτη για “την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΥ Σύρου”.

Όπως είχε γνωστοποιηθεί και επισήμως, “Το Υποέργο 1 αφορά στην πλήρη ωρίμανση του Υποέργου 2, με την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του, ήτοι τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, οριστική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ”.

Κληθείς να τοποθετηθεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Φραγκίσκος Βακόνδιος, σχολίασε πρωτίστως πως, “Είναι η πρόταση που είχαμε καταθέσει ως Δήμος στο ΥΠΕΠΕΡΑΑ για τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ και το πρώτο στάδιο είναι η εκπόνηση της μελέτης. Πλέον έχουμε τις χρηματοδοτήσεις και προχωράμε στη διαδικασία για τον διαγωνισμό. Θα είναι διεθνής διαγωνισμός και θα μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί και έχει τις προϋποθέσεις. Η μελέτη θα γίνει και θα μας δείξει ακριβώς και τη χρηματοδότηση για το έργο” πρόσθεσε, λέγοντας πως ο Δήμος άμεσα θα πραγματοποιήσει τις ενέργειες για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη.

“Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να προχωρήσουμε. Σίγουρα είναι ένα έργο που έχει μεγάλο χρόνο υλοποίησης” σχολίασε σχετικά με τα επόμενα βήματά του, ωστόσο, υπογράμμισε πως, “Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και γι αυτό ξεκινάμε τώρα, ώστε όσο γίνεται γρηγορότερα να γίνει το έργο της μετατροπής ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.”.

Eπόμενα στάδια υλοποίησης

Αν και από σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει εκτίμηση για τον χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπόνησης της μελέτης για το σημαντικό έργο υποδομής στη Σύρο, ωστόσο, χρήσιμο είναι να αναφερθεί πως, η υλοποίησή του θα απαιτήσει κάποια λίγα έτη.

Προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, γνωστοποιείται πως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα ακολουθήσει η προώθηση των δύο ακόμη υποέργων. Αυτά έχουν ως ακολούθως: “Υποέργο 2: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤΥ νήσου Σύρου (με σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης). Το υποέργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, δυναμικότητας 5.800 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 928 τόνων/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας και τα πράσινα απόβλητα, καθώς και στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Σύρου με χωρητικότητα τουλάχιστον 180.000 κ.μ.”.

Τέλος αναφορικά με το Υποέργο 3, σε επίσημη ανακοίνωση έχουν γνωστοποιηθεί τα παρακάτω: Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤΑ ν. Σύρου». Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη για την επιτυχή υλοποίηση του Υποέργου 2 λόγω της εξειδικευμένης φύσης αυτού (επεξεργασία και διάθεση αστικών αποβλήτων). Σημειώνεται ότι η σχεδιαζόμενη ΜΕΑ θα έχει δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) καθώς και παραγωγής κομπόστ, το οποίο θα προορίζεται τόσο για αποκαταστάσεις και περιαστικό πράσινο (χαμηλότερης ποιότητας κομπόστ) όσο και για γεωργικές χρήσεις (υψηλότερης ποιότητας κομπόστ, κατάλληλου για εδώδιμες χρήσεις).”.

Στην ίδια ανακοίνωση είχε σημειωθεί μάλιστα πως, η υλοποίηση του έργου, “θα καταστήσει τη Σύρο το πρώτο πράσινο νησί ανακύκλωσης στην Ελλάδα φέρνοντας μία οριστική λύση με ορθολογική διαχείριση όλων των ρευμάτων αστικών αποβλήτων για πρώτη φορά σε ελληνικό νησί.”. Τονίζεται πως, στη φάση της υλοποίησής του, το έργο θα “ανοίξει” αρκετές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η ημερομηνία λήξης της Πράξης έχει οριστεί για τις 31/12/2021.