αρνητική γνωμοδότηση

Αρνητική γνωμοδότηση

Πρώτη αρνητική γνωμοδότηση για την πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων που κατατέθηκε ως πρόταση εγκατάστασης στο Νεώριο εντός του λιμανιού της Σύρου.

Μία πρόταση η οποία έτυχε πλήρους και εμπεριστατωμένης ανάλυσης από τους συμμετέχοντες στην επιτροπή διαβούλευσης, που συνεδρίασε...