άρθρο

"Πατρίς έστιν η σώζουσα"

  • Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, 2015 - 19:13
  • 0 Σχόλια

Πολυσήμαντο το εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης «συμφέρον». Τα λεξικά ορίζουν ότι συμφέρον σημαίνει ο,τιδήποτε αποκομίζει κανείς προς όφελός του.

Υποκειμενικό, λοιπόν, κατά βάσιν, το συμφέρον… Γιατί, υποκειμενικό, κατά κανόνα, είναι και το θεωρούμενο ως όφελος, που μπορεί να δεχτεί...