ασφαλές ίντερνετ

Προστασία των παιδιών βάσει του κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των παιδιών, βάση του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, βρέθηκε στο επίκεντρο της 2ης συνάντησης του συμβουλευτικού οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή...