αθλητικές εγκατάσεις

Αθλητική αναπτυξιακή προοπτική

Οι αθλητικές υποδομές των νησιών αποτελούν καίριο κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό παράγοντα, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη συντήρησης, αναβάθμισης, και εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στη νησιωτική χώρα.

Με το δεδομένο ότι η υποστήριξη των αθλητικών υποδομών...