Δ. ΙΕΚ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σπουδών στο Δ.ΙΕΚ του Γ. Νοσοκομείου Σύρου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΑΠΟ 14-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ

στο Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     ΣΥΡΟΥ

  2019-2020...