δάση

Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση υπό τελική διαβούλευση με την κοινωνία

Σε τελικό στάδιο διαβούλευσης εισέρχεται σήμερα η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, υπό μορφή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), η οποία αναρτήθηκε στο opengov.gr και θα παραμείνει ανοικτή για σχολιασμό μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Με αυτή την ΥΑ θεσμοθετείται για πρώτη φορά, από την ίδρυση...

Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τα δάση

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η δεύτερη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων με αποκλειστικό αντικείμενο τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήθηκε στο Κοινοβούλιο το πρώτο Σχέδιο...