Δαυίδ Διακοδημητρίου

Υλοποίηση εντός χρονοδιαγράμματος

Συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες ανέγερσης του νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Βάρης, με τον εργολάβο και τα συνεργεία να υλοποιούν τα προβλεπόμενα, εντός χρονοδιαγράμματος και με συνέπεια.

Η σύντομη και ειδικότερα ολιγοήμερη “παύση” των εργασιών που είχε καταγραφεί προ...

Θέματα νομιμοποίησης καθυστερούν την αποκατάσταση

Η μη πολεοδομική τακτοποίηση και νομιμοποίηση του κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης μέχρι στιγμής, καθίσταται “αγκάθι” στην προώθηση του έργου στατικής ενίσχυσής του, με το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - ως κύριος του ακινήτου - να αναδεικνύεται ο αποκλειστικός υπεύθυνος για...

Συνεχίζεται η χρήση λόγω παράτασης καταλληλότητας

Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 παρατείνεται η άδεια καταλληλότητας της Κλειστής Αίθουσας Β΄ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απόφαση με φόντο την οποία ενήργησε και το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να στηρίξει τη συνέχιση παραχώρησης προς χρήση - από αθλητές και κοινό -, του συγκεκριμένου...

Βήμα βήμα έως την επίλυση...

Την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έως την οριστική – στο μέτρο του ανθρωπίνως κι επιστημονικά εφικτού – επίλυση του προβλήματος των κατολισθητικών φαινομένων της περιοχής Βούρλη, ανέλυσε η Τεχνική Υπηρεσία προς τα αιρετά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία ομόφωνα...