διαδικασία αξιολόγησης

Απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης

Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η επιλογή των Συντονιστών εκπαίδευσης και θα προχωρήσει η συγκρότηση των ΠΕΚΕΣ που θα αποτελέσουν τον βασικό μηχανισμό για την επαναφορά της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης στο δημόσιο σχολείο.

Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις...