διαχείριση νερού

Ορθολογική διαχείριση του νερού

Για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων ύδατος, παρακαλούμε τους δημότες και επισκέπτες για τη χρηστή κατανάλωση του δημόσιου αυτού αγαθού. 
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 23...