διάθεση

Ασφυκτικά τα περιθώρια

Την ανάκληση της υπό έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού στους δήμους για το τρέχον έτος, ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθιστώντας σαφές ότι ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων...

Μίας προσφυγής... και δεύτερη έπεται

Γ. Δεκαβάλλας: “Κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία τύχη”

Μία ακόμη προσφυγή κατέθεσε προς την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αιγαίου, ο Κώστας Απέργης, με την οποία στρέφεται κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση διάθεσης πιστώσεων...