Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Γρίπη των πτηνών

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μετανάστευση των υδρόβιων πτηνών, όλα τα...