Δικαιοσύνη

Νέος Ποινικός Κώδικας

Αλλαγές εκ βάθρων στη Δικαιοσύνη, βάσει το νέου Ποινικού Κώδικα, με κύριο θέμα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, τον τρόπο αντιμετώπισης και τιμωρίας των καταχραστών δημοσίου χρήματος, ρίχνοντας «στα μαλακά» τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μίζες και συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι», δημόσιοι...

Επί δικαίων και αδίκων

Μεγάλες δικαστικές υποθέσεις, σκάνδαλα με οικονομικές, πολιτικές και όχι μόνο προεκτάσεις, έχουν έρθει προ της δικαιοσύνης, στο Νομό των Κυκλάδων.

Έναν Νομό, που όμως όλο το τελευταίο διάστημα αποψιλώνεται από υπηρεσίες και δομές, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο υδροκεφαλισμός του κεντρικού...