δίκτυο Natura

Προστατευόμενες περιοχές… χωρίς σχεδιασμό

Την ταχύτερη δυνατή συμμόρφωση στις διατάξεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών, σχετικά με τη διαχείριση των περιοχών, ενταγμένων στο δίκτυο Natura 2000, οφείλει να καταφέρει η Ελλάδα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, αντιμετωπίζει κίνδυνο παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η έλλειψη πλαισίου...