υπηρεσίες πολεοδομίας

Επιβολή... με απώλεια( ; ) οφέλους

Τις ενστάσεις αλλά και τον προβληματισμό τους αναφορικά με την κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής να μην προβεί ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης στη διοικητική υποστήριξη πολεοδομικών υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου εξέφρασαν αιρετά πρόσωπα της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης του...