Δήμος Πάρος

Ακτινογραφία... συντήρησης σχολικών μονάδων

Στην εκτενή παρουσίαση των παρεμβάσεων συντήρησης και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου προχώρησε η Δημοτική Αρχή αναφορικά με τα έτη 2016 και 2017, γνωστοποιώντας προς τη νησιώτικη τοπική κοινωνία τα πεπραγμένα της τελευταίας διετίας,...