εμπόδια

Η κουλτούρα της ασυδοσίας

Μέσα σε μία γενικευμένη έκφραση αντίδρασης των πάντων κατά πάντων, με ευκολία αρνητικής κριτικής εκ μέρους όλων για κάθε ανεπίτρεπτη ενέργεια ή συμπεριφορά που βαρύνει το κοινωνικό σύνολο, φαίνεται να αγνοείται και να μην λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο της ατομικής ευθύνης.

Όταν είναι...