Δημοτική Αστυνομία Νάξου

Απολογισμός έργου Δημοτικής Αστυνομίας Νάξου

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ύστερα από την επανασύστασή της τον Ιούλιο 2015 μέχρι και το τέλος του 2016, δηλαδή σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, παρουσιάζει μια καταμέτρηση των βασικότερων έργων που επιτέλεσε στο πλαίσιο των καθηκόντων της:

Συγκεκριμένα...