Δημοτική Κοινότητα Πάρου

Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης παρκόμετρων κι διαγράμμισης του χώρου

Από 30/06/2017, το πρωί και για μία εβδομάδα θα εκτελούνται εργασίες διαγράμμισης των θέσεων και τοποθέτησης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα) στην Παροικιά. 

Η περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι από το ξενοδοχείο OASIS έως και το δρόμο στο τέλος του αλσυλλίου...