Δημοτικό Σχολείο Ίου

Ένθερμοι υποστηρικτές της ανακύκλωσης

Στη συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού στους ειδικούς κάδους που τοποθέτησε ο Δήμος Ιητών τον Νοέμβριο του 2016, συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου  Ίου, αποτελώντας τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ανακύκλωσης στο νησί τους.

...