Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

Προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση μικρών πόρων

Σε οξείς τόνους κινήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Μήλου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην “Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018” με εισηγητή τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μάρκο Τασιόπουλο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Για την καλύτερη δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης...