΄Δωρεές

Δωρεές για την καταπολέμηση της πείνας που δεν φτάνουν έως την Αφρική

Για τους περισσότερους, είναι σύνηθες φαινόμενο η παραχώρηση κάποιου ποσού για την συνδρομή σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης, δεν είναι λίγα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία είναι γνωστά για την αφοσίωσή τους στην καταπολέμιση της φτώχιας στις χώρες της Αφρικής.

Ένα από τα γνωστότερα...