ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Ειδικό βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία για υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό πόρους ύψους 540.500 ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, ο...