Π. Καρακατσάνης

Κατολισθητικά φαινόμενα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα που προέκυψε σχετικά με την κήρυξη ή μη της Ερμούπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Η πρόταση για συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας...