έκπτωση αναδόχου

Ασφάλεια... στο παρά πέντε

Αποδεκτή κατά πλειοψηφία έκαναν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου την ένσταση του αναδόχου του έργου ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών κτιρίων της Σύρου, στην οποία και προχώρησε o ίδιος προκειμένου να αποφύγει – εν τέλει - την έκπτωσή του, παρά το γεγονός πως, η απόδοσή του σε επίπεδο...