ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζομένους του Νεωρίου

Τη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Νεωρίου που παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, εκφράζει το Τμήμα Κυκλάδων της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.

"Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ναυπηγείο, με αποκλειστική ευθύνη της εργοδοσίας,...