Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόληψη της διαφθοράς στους ΟΤΑ με Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Ημερίδα με θέμα: Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την υποστήριξη της EXPERTISE FRANCE, στο πλαίσιο του προγράμματος...