εξέδρα

Ένα μνημείο στο έλεός του

Αναμενόμενη φθορά μα και καταστροφικού χαρακτήρα πράξεις θίγουν την εικόνα της ιστορικής (Παγκαλείου) εξέδρας στην πλατεία Μιαούλη, η οποία και αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο για τη Σύρο, που ολοκληρώνει το σπουδαίο αρχιτεκτονικό...