ενεργειακός σχεδιασμός

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Με τέσσερεις βασικές επισημάνσεις η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) συμμετέχει στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει των οποίων απαιτούνται φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι και στόχοι Α.Π.Ε., η προωθούμενη αλλαγή του Χωροταξικού...

Ενεργειακός σχεδιασμός Δήμου Μυκόνου

Σύμφωνα με την Απογραφή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών, στο Δήμο Μυκόνου κατά το έτος αναφοράς 2014, εκπέμφθηκαν συνολικά 34.573 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 25,5% από τον οικιακό τομέα, 17,1% από τον τριτογενή τομέα, 51% από τα ιδιωτικά οχήματα και 6,9% από τα δημοτικά κτίρια &...