Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Θήρας

«Ανεξέλεγκτη διείσδυση "επενδυτών"»

Σε έκτακτη γενική συνέλευση την Κυριακή 19 Μάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Γεωργικών Συν/σμών, καλεί τα μέλη της με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Γ.Σ Θ.Π , βάσει του νέου νόμου 4384/23016, που μετατρέπει του γεωργικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους σε Ανώνυμες...