Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Αιγαίου

Νησιωτικότητα και πυροσβεστικό έργο

Τις αυξημένες δυσκολίες που συναντούν στο έργο τους, οι υποστελεχωμένες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Κυκλάδων και η πυροσβεστική δύναμη συνολικά στο νησιώτικο γεωγραφικό νομό, επισημαίνουν τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Αιγαίου, μέσω αποστολής υπομνήματός τους προς την...