ενταταλμένος περιφερειακός σύμβουλος

Απόλυτες αποφάσεις που γεννούν διαφωνίες

Αποφάσεις που φέρουν αποκλειστικά την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου αποτέλεσαν οι ανακοινώσεις του νέου περιφερειακού σχήματος που θα υπηρετήσει τις ανάγκες του Νοτίου Αιγαίου κατά το δεύτερο ήμισυ της τρέχουσας θητείας, οι οποίες “γεννούν” αλλαγές, ενώ...