ιατρείο

“Φωνές” συντήρησης

Αίτημα απαραίτητων συντηρήσεων στο δημοτικό ακίνητο που στεγάζει τη λειτουργία του Ιατρείου του Φοίνικα προωθεί η αρμόδια Τοπική Κοινότητα, ενόψει της οριστικής σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019.

Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνεδρίαση των μελών της, η Τοπική Κοινότητα του...