επαγγελματικά προγράμματα

Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλούν να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τα παρακάτω προγράμματα, των οποίων η έναρξη υπολογίζεται το Ιούνιο του 2018:
1) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
2) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...