βιβλιάρια υγείας

Κατάργηση των βιβλιάριων υγείας

Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η χρήση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας, βάσει της τροπολογίας των Υπουργών Εργασίας και Υγείας.

Σύμφωνα με την σχετική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού και...