επαρχιακό δίκτυο Μήλου

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Μήλου

Με την βελτίωση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών του, δρομολογείται μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στο νησί της Μήλου.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και...