Επιφάνιος Σιγάλας

Ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου από τη "Θηραϊκή Πολιτεία"

Eπιστολή ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ Επιφάνειου Σιγάλα από τη Δημοτική παράταξη πλειοψηφίας "Θηραϊκή Πολιτεία", για τους λόγους που ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του.