λογιστές

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας που έλαβε χώρα στις 24 Φεβρουαρίου 2016 με τους λογιστές του Νομού και που στόχο είχε την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των λογιστικών γραφείων και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο φορέας μας πραγματοποίησε δεύτερη συνάντηση την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016...