πλεονάζοντες

127 «πλεονάζοντες» στις Κυκλάδες

Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο αριθμός των κενών θέσεων στις οποίες μετατάσσονται υποχρεωτικά με τη διαδικασία της υποβολής αιτήσεων προτίμησης.

Στις Κυκλάδες υπάρχουν...