Ομάδα Εργασίας

Κατάργηση με σκοπό την ευελιξία

Στην κατάργηση της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υποβοήθηση ωρίμανσης και υλοποίησης έργων στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και ειδικότερα στην Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε ο δήμαρχος, Γιώργος Μαραγκός με χθεσινή απόφασή του, η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της “Διαύγεια”.

Πρόκειται...