επικουρική ασφάλιση

Νέες τακτικές στην επικουρική ασφάλιση

Νέα μεταρρύθμιση στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, του υπουργείου Εργασίας, επιφέρει αλλαγές σε ότι αφορά στις εισφορές, αλλά και την καταβολή του εφάπαξ, για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Το υπουργείο Εργασίας, πέραν της αναδιάρθρωσης των καταρρέοντων ασφαλιστικών ταμείων, που...