Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων συνέστησε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Στη σύσταση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφαση που υπέγραψε πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η σύσταση της Επιτροπής, Πρόεδρος της οποίας είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, απαντά στην ανάγκη  συντονισμού των...